ZUMVU

stevensolomon210

  • ski, norway
Føler du en tilstand preget av tristhet, apati og håpløshet som vedvarer over tid?
  • ski, norway

Intro

Føler du en tilstand preget av tristhet, apati og håpløshet som vedvarer over tid?

Tags

Angst lidelser
depresjon
samtale terapi
adhd behandling
behandling angst