ZUMVU

#hethongtuoicayhengio

SMART GARDEN
Posted on 05 July 2022 at 09:40AM
Hệ thống tưới cây hẹn giờ - Tự động tưới nước

Hệ thống tưới cây hẹn giờ là thiết bị tưới thông minh, có chức năng tự động đóng, ngắt theo chương trình cài đặt sẵn. Đây là thiết bị tưới mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng.

>>>Tham khảo thêm: https://tuoithongminh.com/he-thong-tuoi-cay-hen-gio-tu-dong-tuoi-nuoc-n159

#tuoicayhengio
#hethongtuoicayhengio
#smartgarden