ZUMVU

Chè Changhi

  • Hà Nội, Việt Nam
Thế giới chè ngon tại Hà Nội và TPHCM
  • Chè ngon sáng tạo
  • Hà Nội, Việt Nam

Intro

Thế giới chè ngon tại Hà Nội và TPHCM

Tags

changhi
food
tea

About

Changhi - quán chè ngon, sáng tạo với menu chè từ đường thốt nốt tại Hà Nội và TPHCM