ZUMVU

#cardvisit

SHD Hà Nội
Posted on 26 September 2022 at 03:09AM
Các mẫu card visit Giám Đốc có tầm quan trọng như
Những người giữ chức vụ là lãnh đạo của một công ty như Giám Đốc họ phải thường xuyên tiếp xúc, giao lưu với đối tác và khách hàng bên ngoài. Bởi vì Giám Đốc là những người đại diện cho bộ mặt của công ty.

>> Tìm hiểu thêm tại: innhanhshd.com/mau-card-visit-giam-doc

#shdhanoi #cardvisit