ZUMVU

#Gap

TraderHub 6
Posted on 03 July 2021 at 03:42AM
GAP là gì? Các loại Gap xuất hiện trên thị trường giao dịch

Gap có nghĩa là khoảng trống giá xuất hiện trong các biểu đồ tài chính. Khi tham gia giao dịch chứng khoán bạn sẽ thấy rất nhiều gap xuất hiện, với forex điều này thường chỉ xảy ra vào phiên mở cửa đầu tuần thứ 2, hoặc 1 trong số trường hợp vô cùng đặc biệt mà thôi. Có bao nhiêu loại Gap trong giao dịch tài chính?

https://www.traderhub.vn/forum/thread/GAP-la-gi-Cac-loai-Gap-xuat-hien-tren-thi-truong-giao-dich

#GAP
more...

CustomerCares4u
Posted on 09 October 2019 at 06:55AM
#Old #Navy is a #retailing company owned by #Gap Inc. It mainly sells #clothes and #accessories. The #hours of #operations are usually from 9 a.m to 9 p.m from Monday to Saturday, and 10:00 a.m to 10:00 p.m on Sundays. Read more...

https://bit.ly/2LZELhd